Transporto priemonių ir jų operatorių registracija išankstinio mokėjimo režimu

Instrukcijos, kaip kreiptis dėl registracijos elektroninių rinkliavų sistemoje

Kaip užsiregistruoti

 

Išankstinio mokėjimo režimu galima užregistruoti transporto priemonę bet kuriame prekybos centre arba per klientų savitarną. Transporto priemonės registracija prekybos centre vyksta dalyvaujant klientui, kuriam po registracijos išduodamos elektroninės įrangos (borto įrangos). Registruojant transporto priemones ne prekybos vietose, visų rūšių prekybos vietose būtina asmeniškai pasiimti elektroninį prietaisą. Įrenginio išdavimo sąlyga yra nustatyto užstato sumokėjimas.

Norint užregistruoti transporto priemonę elektroninėje rinkliavų sistemoje vartotojas privalo sistemos operatoriui pateikti duomenis, reikalingus transporto priemonei užregistruoti, o taip pat transporto priemonės techninį pažymėjimą ir registracijos liudijimą. Transporto priemonės operatorius privalo pateikti šiuos duomenis:

a) transporto priemonės registracijos numerį ir valstybę, kurioje yra registruota transporto priemonė,

b) transporto priemonės kategoriją pagal taikomus teisės aktus, visų pirma reglamentus,

c) bendrą transporto priemonės svorį, ašių skaičių ir teršalų klasę,

d) informaciją, ar transporto priemonėje yra įrengtas įtaisas ar modifikacija, kuri gali trukdyti tinkamai veikti elektroninei įrangai, pvz. transporto priemonėje yra metalizuotas priekinis stiklas,

e) pavadinimą ar įmonės pavadinimą, jei taikoma, transporto priemonės operatoriaus vardą ir pavardę,

f) pavadinimą ar įmonės pavadinimą, jei taikoma, transporto priemonės savininko vardą ir pavardę, jei skiriasi nuo transporto priemonės operatoriaus,

g) transporto priemonės operatoriaus elektroninio pašto adresą

Vartotojas atsako už pateiktų duomenų ir dokumentų tikslumą.