A járművek és az Üzembentartók regisztrálása előzetes díjfizetési módban

Útmutató az elektronikus útdíjrendszerbe történő regisztrálás igényléséhez

Hogyan történik a regisztráció

 

Előzetes díjfizetési módban a jármű bármelyik Értékesítési ponton vagy az Önkiszolgáló ügyfélzónán keresztül regisztrálható. Az Értékesítési ponton a regisztráció az  ügyfél jelenlétében történik, akinek a regisztrációt követően az elektronikus berendezést (fedélzeti egységet) kiadják. Ha a jármű regisztrálása Értékesítési ponton kívül történik, az elektronikus berendezést futár viszi ki, vagy az személyesen bármelyik Értékesítési ponton átvehető. Az elektronikus berendezés kiadásának a feltétele a megszabott pénzbiztosíték megfizetése.

A járművek értékesítési helyeken kívüli nyilvántartásba vételénél minden típusú értékesítési helyen személyesen kell átvenni az elektronikus eszközt. A Jármű üzembentartója elsősorban az alábbi adatokat köteles szolgáltatni:

a) a jármű forgalmi rendszáma és a Járművet nyilvántartó állam,

b) a hatályos jogszabályok, elsősorban a Kormányrendelet szerinti Járműkategória,

c) a Jármű össztömege, tengelyszáma és környezetvédelmi osztálya,

d) a Jármű fel van-e szerelve olyan berendezéssel vagy átesett-e olyan átalakításon, amely gátolná az Elektronikus berendezés (fedélzeti egység) helyes működését, pl. nem metalizált-e a szélvédő,

e) az Üzembentartó elnevezése vagy cégneve, esetleg családi neve és utóneve;

f) a Jármű tulajdonosának neve vagy cégneve, esetleg családi és utóneve, amennyben a tulajdonos és az Üzembentartó nem azonos személy;

g) az Üzembentartó e-mail-címe.

A közölt adatok és bemutatott dokumentumok helyességéért a Használó felel.