Elektronikus útdíjfizetési rendszer

A műholdas útdíjrendszer működésének alapelvei

Az úthasználók alapvető jogait és kötelezettségeit a közutakról szóló 13/1997. törvény (a továbbiakban: „törvény”) szabályozza, amely az útdíjjal kapcsolatban többek között meghatározza a díjköteles utak használatáért fizetendő útdíj megállapításának és megfizetésének a feltételeit, az elektronikus útdíjrendszer üzemeltetőjének jogait és kötelezettségeit, az európai elektronikus útdíjszolgáltatással kapcsolatos jogosultságokat, kötelességeket és feltételeket, a jármű üzembentartójának és a járművezetőnek az elektronikus útdíjrendszerrel kapcsolatos kötelességeit, a díjfizetés ellenőrzését.

A végrehajtási rendeletben meghatározott, az úthasználati díjfizetési kötelezettségre utaló jelzőtáblával megjelölt közutakon a táblán jelzett járművek útdíjat kötelesek fizetni (a továbbiakban: "Díjköteles út") 

Az útdíj összegének megállapításakor a jármű típusa és a díjköteles úton megtett távolság a meghatározó (a továbbiakban: "Útdíj"), az útdíjfizetési kötelezettség a Díjköteles közutat használó legalább négy kerékkel rendelkező, 3,5 tonnát meghaladó össztömegű járműre vonatkozik (a továbbiakban:  "Elektronikus útdíjrendszerben közlekedő jármű" vagy "Jármű").

A fizetendő útdíj összegének megállapítása az elektronikus útdíjrendszer segítségével történik, amely elsősorban is lehetővé teszi a Jármű által a Díjköteles közúton megtett távolság megállapítását, az Útdíjjal kapcsolatos adatok nyilvántartását, az Útdíj beszedését, az Útdíj megfizetésének ellenőrzését (a továbbikban: "Elektronikus útdíjrendszer" vagy "SEM").

Az elektronikus útdíjrendszer része a jóváhagyott elektronikus berendezés, amellyel az Elektronikus útdíjrendszerben közlekedő Járműnek rendelkeznie kell (a továbbiakban: "Elektronikus berendezés").  Az Elektronikus berendezés szokásos megnevezése a fedélzeti egység.

Az Elektronikus berendezés átruházhatatlan, használata az Elektronikus útdíjrendszerben nyilvántartott konkrét Járműhöz kötött. Az Útdíj összegét az Útdíjtarifa és a Díjköteles közúton megtett távolság szorzata adja. Az Útdíjtarifák a Jármű környezetvédelmi besorolása, fajtája, a jármű vagy járműszerelvény tengelyszáma,  a napszak, a nap vagy az évszak alapján eltérőek lehetnek. 

A technológia

Az útdíjbeszedést biztosító műholdas technológia a műholdas navigáció elvén működik, azaz a Jármű helyzetét a Járműben elhelyezett Elektronikus berendezés (fedélzeti egység) jele alapján mƒűhold rögzíti. Ez az útdíjszedési technológia maximálisan rugalmas, s lehetővé teszi a növekvő teherfogalommal és a bővülő közúthálózattal járó igények kielégítését. Az elektronikus útdíjrendszer az alábbi technológiákat integráló hibrid rendszer:

  • helyzetmeghatározó műholdas technológia – biztosítja a díjköteles autópálya- és közúthálózat használatával kapcsolatos adatgyűjtést
  • a mobilhálózaton belüli kommunikációra szolgáló GSM/GPRS technológia – az Elektronikus berendezés és az Elektronikus útdíjrendszer alrendszerei közötti adatátvitelre szolgál, rövid hatótávolságú DSRC mikrohullámú kommunikációs technika – az útdíjszedés ellenőrzésének folyamatában az útdíjfizetők ellenőrzésére szolgál.

A Cseh Köztársaságban alkalmazott műholdas útdíjrendszer már ma is technológiailag kész a szomszédos országok rendszereivel való interoperabilitásra, teljes összhangban van az Európai Elektronikus Útdíjszedési Szolgáltatás követelményeivel, melynek alapelve az „egy szerződés – egy fedélzeti egység - többféle útdíjrendszer“. Az alkalmazott technológiának köszönhetően a rendszer képes az európai uniós közlekedéspolitika terén várható jövőbeni változások és új szabályok rugalmas és gyors implementálására.

A rendszer működése

Az Elektronikus útdíjrendszer összetett információs-kommunikációs technológiai rendszer, amely az útdíj beszedésével és a díjfizetés ellenőrzésével kapcsolatos üzemeltetési folyamatokat biztosító többféle informatikai alrendszerből és számos speciális alkalmazásból áll.

A díjfizetésre kötelezett Járműveket a díjköteles útszakaszra való ráhajtást megelőzően regisztrálni kell az Elektronikus útdíjrendszerben, és  el kell látni  szabályosan beszerelt Elektronikus berendezéssel. A fuvarozók az Elektronikus berendezést Pénzbiztosíték ellenében vehetik át.

Az Elektronikus berendezés a fizetős autópálya- és közútszakaszokkal kapcsolatos aktuális földrajzi információkat tartalmazza, és lehető teszi azok érzékelését (ún. GEO modell). Az Elektronikus berendezés  a jármű pozícióját menet közben a globális műholdas navigációs rendszer segítségével észleli,  és az így kapott adatokat összehasonlítja a GEO modellben tárolt adatokkal. Ha az Elektronikus berendezés algoritmusa az adatok összehasonlítása során megállapítja, hogy a jármű díjköteles útszakaszt vett igénybe, erről az eseményről az egység  a hatályos jogszabályokkal összhangban  útdíj-rekordot, ún. Útdíjas eseményt hoz létre.

Az Útdíjas eseményt a a fedélzeti egység GSM/GPRS technológia segítségével a központi információs rendszerbe továbbítja, amely a díjköteles útszakasz típusa, a megtett út hossza és a jármű kategóriájához rendelt díjtarifa alapján kiszámítja a fizetendő útdíj összegét. 

Az útdijfizetés ellenőrzése

Az útdíjfizetés ellenőrzését a rendszer üzemeltetője a Vámhatósággal együttműködve végzi. A fedélzeti egység beépített mikrohullámú (DSRC) modulja lehetővé teszi, hogy az egység az elektronikus útdíjrendszer keretein belül kommunikáljon az útdíjfizetés ellenőrzését szolgáló speciális alrendszerrel.  Segítségével továbbá ellenőrizhető az útdíjfizetési kötelezettség és a vontakozó törvényben meghatározott további kötelességek teljesítése, beleértve az útdíjas incidens dokumentálását és a szabálysértések kezelését.

Az ellenőrzőállomás vagy a járőrkocsi rögzíti az áthaladó jármű Elektronikus berendezésének adatait, fényképet készít, lézerrendszerrel azonosítja a járműkategóriát és a tengelyszámot. Az adatcsomagot az erre szolgáló alkalmazás ellenőrzi, majd az ellenőrző állomás által gyűjtött adatokat összeveti a központi rendszerben tárolt adatokkal. A feltárt eltéréseket (az ún. útdíjas incidens) a rendszer automatikusan továbbítja a központi nyilvántartóba, ahol szétválogatják, majd újból ellenőrzik azokat. A bizonyított útdíjas incidens útdíjas szabálysértésnek minősül, s a továbbiakban a hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli a hatóság.