Bírságok és pótdíjak

Szabálysértések, közigazgatási szabálysértések bírságok

Útdíjszedési szabálysértések és bírságok

A kijelölt közútszakaszokon megtett, úttal arányos útdíj fizetéséről szóló hatályos T.t. 474/2013. számú törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 27. §-ának 1. bekezdése értelmében (a továbbiakban „Útdíjszedési törvény“) útdíjszedési szabálysértést követ el az, aki:

a)      járművével a kijelölt útszakaszokat az útdíj megfizetése nélkül használja,

b)      az ellenőrzés időpontjában és helyszínén az ellenőrzéssel megbízott személyek felszólítása ellenére az útdíj megfizetését megtagadja,

c)       a nulla útdíjas kijelölt útszakaszok használatakor járművében nincs fedélzeti egység,

d)      a fedélzeti egységet jogosulatlanul kezeli vagy működésébe jogosulatlanul beavatkozik,

e)      járművében a fedélzeti egységet az Útdíjszedési törvény 9. §-ának 2. bekezdése a) és b) pontjával ellentétben helyezi el vagy használja,

f)       a fedélzeti egységbe az útdíj kiszámításához és elszámolásához szükséges műszaki adatokat hibásan vagy hiányosan viszi be ami útdíjhátralékot eredményez,

g)      az útdíjnak az Útdíjszedési törvény 6. §-a rendelkezése szerinti helyettesítő módon való kiszámításához helytelen és hiányos adatokat ad meg,

h)      Rendőrség tisztviselőjének felszólítására nem mutatja fel:

·         a járműokmányokat, melyek alapján ellenőrizhetők vagy meghatározhatók lennének a jármű műszaki adatai,

·         az útdíj megfizetését igazoló bizonylatot az Útdíjszedési törvény 6. §-ának 7. bekezdése értelmében,

i)        Rendőrség tisztviselője vagy az ellenőrzéssel megbízott személy számára a fedélzeti egységben tárolt adatokat nem teszi hozzáférhetővé,

j)        az Útdíjszedési törvény 9. §-ának 2. bekezdés c) pontjával összhangban nem jelenti be regisztrációs adatok változását,

k)      a járműnek az Útdíjszedési törvény 22.§-a rendelkezése szerinti megfelelőségének megítélése, alkalmasságának megállapítása céljából vagy a megfelelőségi elbírálás felügyelete céljából okmányt jogosulatlanul bocsát ki, módosít vagy hamisít.

 

Közigazgatási szabálysértések és bírságok

A kijelölt közútszakaszokon megtett, úttal arányos útdíj fizetéséről szóló hatályos T.t. 474/2013. számú törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 28. §-ának 1. bekezdése értelmében (a továbbiakban „Útdíjszedési törvény“) az útdíjszedés terén közigazgatási szabálysértést követ el az a jármű-üzemeltető, aki:

a)      járművével a kijelölt útszakaszokat az útdíj megfizetése nélkül használja,

b)      a nulla útdíjas kijelölt útszakaszok használatakor járművében nincs fedélzeti egység

c)       a fedélzeti egységet nem az Útdíjszedési törvény 9. §-ának 2. bekezdése a) vagy b) pontja szerint helyezi el vagy használja,

d)      a regisztrációs adatok változását nem jelenti be az Útdíjszedési törvény 9. §-ának 2. bekezdése c) pontja szerint.

 

Az Útdíjszedési törvény 28. §-ának 1. bekezdése szerinti közigazgatási szabálysértések tekintetében  jogi személy esetében a vállalkozás székhelye szerinti, vállalkozó természetes személy esetében a vállalkozás helye szerinti, nem vállalkozó természetes személy esetén a lakhelye szerinti járási hivatal az illetékes.  A Szlovák Köztársaság területén kívül eső székhellyel, lakhellyel vagy vállalkozás helyével rendelkező eljárás alá vont jármű-üzemeltető esetében az Útdíjszedési törvény 28. §-ának 1. bekezdése szerinti kötelességszegés helye szerinti megyeszékhelyen lévő járási hivatal az illetékes.

A fent részletezett szabálysértésekért és közigazgatási vétségekért kiróható bírságok összegéről A közúthálózat kijelölt szakaszaiért fizetendő útdíjról és egyéb törvények módosításáról szóló 474/2013. törvény 27. § (1) bek. és a 28. § (1) bek. rendelkeznek.