Talep ve şikayetlerin müşteri tarafından sunulması

Başvuru, şikâyet ve diğer önerilerin sunulması yönteminin belirlenmesi

Çek Cumhuriyeti’nde elektronik geçiş ücreti sisteminin bir parçası, çeşitli müşteri görüşlerinin, şikayetlerinin ve taleplerinin ele alınmasına yöneliktir.


Şikâyet her zaman yazılı olarak sunulmalıdır ve müşteri şikayetini aşağıda açıklandığı şekilde sunabilir:

  • o- Gönderim bölümünde müşteri self-servisi aracılığıyla,      
  • o- Yazılı olarak, e-posta yoluyla info@mytocz.eu adresine veya Sistem Operatörünün kayıtlı ofisinin posta adresine (irtibatlara bakın) veya Sistem Operatörünün veri kutusuna,      
  • o- Herhangi bir iletişim veya distribüsyon noktasında sunulabilir,     
  • o- Müşteri telefon hattı üzerinden telefon açarak.

Şikayet, Sistem İşletmecisi tarafından bu amaçla hazırlanan form üzerindtelefon açaraken yapılır. Müşteri, herhangi bir yazılı müşteri şikayetini yalnızca Çekçe veya İngilizce dilinde sunabilir. Şikayet formu "İndirilebilir dokümanlar" bölümünde mevcuttur.


Talepleriniz gereksiz gecikme olmaksızın, ancak en geç otuz (30) gün içinde işleme alınacaktır.


Bir şikâyette bulunmak için gerekli şartlar, başvuru yöntemi ve müşteriye geri dönüş ile ilgili tüm diğer detaylar, "İndirilebilir dokümanlar" bölümünde bulunan genel hüküm ve koşulların ilgili hükümlerinde belirtilmiştir.