Podnošenje zahteva i reklamacija korisnika

Specifikacije načina za podnošenje zahteva, reklamacija i ostalih podnesaka

Deo korisničkih usluga u okviru Sistema elektronske putarine u Češkoj Republici je isto tako i primanje i razmatranje raznih tipova podnesaka korisnika - zahteva, reklamacija ili prijava.

Korisnik može da podnese zahtev, žalbu ili reklamaciju na sledeće načine:

  • putem samoposluživanja korisnika u odeljku za podnošenje;
  • u pisanoj formi, e-mailom na info@mitocz.eu ili na poštansku adresu sedišta Operatora sistema (videti kontakte) ili u kutiju sa podacima Operatora sistema;
  • lično na bilo kojoj kontakt tački, (ili tački za distribuciju);
  • telefonski preko korisničke linije.

Prigovor se podnosi na obrascu, koji u tu svrhu izdaje Operator sistema. Kupac može podneti bilo koju pismenu žalbu korisnika samo na češkom ili engleskom jeziku. Obrazac žalbe je dostupan u odeljku "Dokumenti za preuzimanje".

Vaši zahtevi će biti obrađeni bez nepotrebnog odlaganja, ali najkasnije u roku od trideset (30) dana.

Svi ostali detali o osnovnim znacima podneska reklamacije, načina ostvarivanja i dužini razmatranja su navedeni u relevantnim odredbama Opštih uslova poslovanja, koji su na raspolaganju u sekciji "Dokumenti za preuzimanje".