Saveti i pomoć

Praktična uputstva i postupci, kako rešavati konkretne situacije, koje su povezane sa Sistemom elektronske putarine.

U sledećem spisku su navedene situacije, u kojima mogu da se nađu korisnici u vezi s naplatom putarine. Namenjena uputstva Operatora sistema su namenjene za korisnike, koji se nađu u navedenim situacijama.  Podeljene su prema pojedinim temama i preporučenim koracima, kako da se postupa u konkretnoj situaciji. Niže navedena uputstva Operatora sistema imaju čisto informativni karakter i služe za kratko upoznavanje korisnika sa konkretnim temama/situacijama.

Niže navedena uputstva Operatora sistema imaju čisto informativni karakter i služe za kratko upoznavanje korisnika sa konkretnim temama/situacijama.

Sva prava i obaveze korisnika uređuju.