Jak postupovat při poruchách, ztrátě nebo krádeži elektronického zařízení (palubní jednotky)

1
Krádež, ztráta, zničení nebo poškození elektronického zařízení

V případě krádeže, ztráty anebo zničení elektronického zařízení je provozovatel vozidla a/nebo řidič povinen neprodleně oznámit krádež, ztrátu nebo zničení provozovateli systému na zákaznické centrum. Pro účely identifikace provozovatel vozidla a/nebo řidič oznámí provozovateli systému své jméno a příjmení nebo obchodní jméno nebo název provozovatele vozidla a registrační značku vozidla. Provozovatel systému vloží oznámení o krádeži, ztrátě nebo zničení elektronického zařízení do systému elektronického mýtného a elektronické zařízení po přijetí takového oznámení deaktivuje.

2
Bylo-li Elektronické zařízení po krádeži nebo ztrátě použito neoprávněnou osobou

Bylo-li elektronické zařízení po krádeži nebo ztrátě použito neoprávněnou osobou, provozovatel vozidla, k němuž je elektronické zařízení přiřazeno, je povinen uhradit mýtné v plné výši vypočtené podle záznamů v elektronickém mýtném systému za období od okamžiku krádeže nebo ztráty až po vložení oznámení o krádeži nebo ztrátě do systému elektronického mýtného provozovatelem systému.

3
Je-li odcizené nebo ztracené Elektronické zařízení vráceno Provozovateli systému

Je-li odcizené nebo ztracené elektronické zařízení vráceno provozovateli systému, provozovatel systému vrátí provozovateli vozidla kauci až po potvrzení úplné funkčnosti elektronického zařízení autorizovanou osobou, nebo je-li vrácené elektronické zařízení poškozené, po potvrzení autorizované osoby, že poškození nezpůsobil provozovatel vozidla. Autorizovanou osobou je servisní pracoviště provozovatele systému a/nebo servisní středisko výrobce elektronického zařízení.

4
Provozovatel vozidla a/nebo Řidič jsou povinni

Provozovatel vozidla i řidič jsou povinni předcházet situacím, při nichž může dojít ke krádeži, ztrátě, zničení nebo poškození elektronického zařízení.

5
Kde můžete získat další informace

Všechna práva a povinnosti provozovatelů vozidel a řidičů vozidel při krádeži, ztrátě, zničení nebo poškození elektronického zařízení upravují příslušná ustanovení Všeobecných obchodních podmínek provozovatele systému.
Další informace týkající se elektronického zařízení získáte:

  • na internetovém portálu www.mytocz.eu v sekci elektronické zařízení;
  • telefonicky prostřednictvím zákaznické linky +420 243 243 243.