Hogyan kell eljárni az Elektronikus berendezés meghibásodása, elvesztése vagy eltulajdonítása esetén

1
Az elektronikus berendezés eltulajdonítása, elvesztése, megsemmis˜ülése vagy megsérülése

Az Elektronikus berendezés eltulajdonítása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Jármű üzembentartója és/vagy a Járművezető köteles az eltulajdonítás, elvesztés vagy megsemmisülés tényét az Ügyfélszolgálaton bejelenteni. Azonosítási célból a Jármű üzembentartója és/vagy a Járművezető a Rendszerüzemeltetőnek az alábbi adatokat adja meg: saját családi és utóneve, a Jármű üzembentartójának cégneve vagy neve, a Jármű forgalmi rendszáma. A Rendszerüzemeltető az Elektronikus útdíjrendszerben rögzíti az Elektronikus berendezés eltulajdonításának, elvesztésének vagy megsemmisülésének a tényét, és a bejelentést követően inaktiválja az Elektronikus berendezést. 

2
Ha az Elektronikus berendezés eltulajdonítását vagy elvesztését követően azt jogosulatlan személy használta

Ha az Elektronikus berendezés eltulajdonítását vagy elvesztését követően azt jogosulatlan személy használta, a Jármű üzembentartója, amelyhez az adott fedélzeti egység van rendelve, az Útdíj teljes összegét köteles megfizetni; az összeg az Elektronikus útdíjrendszer adatai alapján arra az időszakra kerül megállapításra, amely az eltulajdonítás vagy elvesztés időpontjától addig tart, amíg az Elektronikus berendezés eltulajdonításáról vagy elvesztéséről szóló bejelentést a Rendszerüzemeltető az Elektronikus útdíjrendszerben rögzíti. 

3
Ha az eltulajdonított vagy elvesztett Elektronikus berendezést a Rendszerüzemeltetőnek visszaszolgáltatják

Ha az eltulajdonított vagy elvesztett Elektronikus berendezést a Rendszerüzemeltetőnek visszaszolgáltatják, a Rendszerüzemeltető a Pénzbiztosítékot akkor fizeti vissza a Jármű üzembentartójának, ha notifikált személy igazolta az Elektronikus berendezés  működőképességét; sérült Elektronikus berendezés visszaszolgáltatása  esetén a notifikált személy igazolja, hogy a sérülést nem az Üzembentartó okozta. Notifikált személy a Rendszerüzemeltető szervize és/vagy az Elektronikus egységet gyártó cég szervizközpontja.

4
A Jármű üzembentartója és/vagy a Járművezető köteles megelőzni az olyan helyzeteket

A Jármű üzembentartója és/vagy a Járművezető köteles megelőzni az olyan helyzeteket, amelyek során az Elektronikus berendezést eltulajdoníthatják, a berendezés elveszhet, megsemmisülhet vagy megsérülhet.

5
További tájékoztatás

Az Elektronikus berendezés eltulajdonítása, elvesztése, megsemmisülése vagy megsérülése esetén az Üzembentartó és a Járművezető jogait és kötelességeit a Rendszerüzemeltető Általános Szerződési Feltételeinek vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

Az Elektronikus berendezéssel kapcsolatos további tájékoztatás kapható:

  • A www.mytocz.eu internetes portálon az Elektronikus berendezés menüpont alatt;
  • A +420 243 243 243-os Ügyfélszolgálati telefonszámon.