1. 1. 2021 tarihinden itibaren başlayan ücretli geçiş sistemi değişiklikleri

240/2014 Sb. Sayılı Hükümet Kararnamesinde ve 470/2012 Sb. Sayılı yasa kararnamesinde 1. 1. 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan elektronik ücretli geçiş sistemine uygulanan önemli değişikliklerin listesi

Ücretli geçiş beledi hesaplamada kullanılan yeni parametreler
1. 1. 2021'den itibaren geçerli ücretli geçiş ücretleri
Yerleşik ünitede dingil sayısının ayarlanması
CNG-BIO yakıtı ile çalışan ve EURO VI emisyon standardını karşılayan araçların yeniden kaydı
Dinamik ağırlık değişimi
Yeni açılan ücretli yollar
Ücretli geçiş indirimleri
1. 1. 2021 tarihinden itibaren geçerli olan Genel Hüküm ve Koşullar


Ücretli geçiş beledi hesaplamada kullanılan yeni parametreler

Yeni olarak, ücretli geçiş bedeli, yol ücreti, hava kirliliği ücreti ve trafik gürültüsü ücretinden oluşmaktadır.

Yukarıda belirtilenler doğrultusunda ücretli geçiş bedelleri aşağıda sayılanlara göre gruplanmaktadır:

 • yol kategorisi (otobanlar; 1. sınıf yollar)
 • araç kategorisi (M2 ve M3 kategorisindeki araçlar hariç elektronik ücretli geçiş sistemindeki araçlar; M2 ve M3 kategorisindeki araçlar)
 • araç emisyon sınıfları (EURO IV sınıfına kadar; EURO V ve EEV sınıfları, EURO VI sınıfı; CNG-BIO EURO VI sınıfı)
 • aracın veya araç aksının izin verilen maksimum ağırlığı (3,5 tondan fazla ve 7,5 tondan az; en az 7,5 ton ve 12 tondan az; en az 12 ton)
 • aracın veya araç aksının dingil sayısı (2 aks; 3 aks; 4 aks; 5 veya daha fazla aks)
 • gün vakti (gün içi ücret – 05.00-22.00 saatleri arası; gece vakti, ücreti – 22.00-05.00saatleri arası)

Yukarıdaki değişiklikler faturalara ve ücretli geçiş işlemleri tablosuna (csv) yansıtılacaktır. Bu belgeler artık öngörülen geçiş ücretinin ayrı ücret türlerine göre dağılımını içerecektir:

 • Yol kullanımı için ücret
 • Hava kirliliği ücreti
 • Trafik gürültüsü ücreti

1. 1. 2021'den itibaren geçerli ücretli geçiş ücretleri

1 km ücretli yolun kullanımı için ücret tarifeleri 240/2014 Sb. Sayılı, geçerli Çek Cumhuriyeti Hükümeti Yönetmeliğine göre ve 1. 1. 2021'den itibaren geçerli olacak şekilde değiştirilmiştir. Belirli bir bölümün kullanım ücreti, belirlenmiş olan ücret ve kullanılan bölümün uzunluğunun çaprımı olarak hesaplanacaktır.

Ücretli geçiş ücretleri, yol geçiş ücreti, hava kirliliği ücreti ve trafik gürültüsü ücretinden oluşur. Yeni ücretli geçiş ücretlerini burada bulabilir veya buradan ayrıntılı bir genel bakışı indirebilirsiniz.

Yerleşik ünitede dingil sayısının ayarlanması

1 Ocak'tan itibaren, ücret sistemi M2 ve M3 (otobüsler) kategorilerindeki araçların ücretlerini mevcut dingil sayısına göre yeniden farklılaştırıyor ve diğer araçlar için 5 veya daha fazla dingil için yeni bir ücret getiriliyor.

Taşıyıcılar için bu değişiklik şu anlama gelir:

 • Araçlar, 5 veya daha fazla dingil durumunda bile, araç içi ünitede ayarlanmış gerçek dingil sayısına sahip olmalıdır (5+ dingil sayısı daha sonra OBU'da 2 ve 3 diyotları tarafından aynı anda görüntülenir)
 • M2 ve M3 kategorilerindeki araçlar artık, yılın başından itibaren ücretli yollarda sürerken araç üstü ünitedeki mevcut aks sayısını ayarlamalıdır.

napravy

CNG-BIO yakıtı ile çalışan ve EURO VI emisyon standardını karşılayan araçların yeniden kaydı

Yeni hükümet düzenlemesine göre, elektronik ücretli geçiş sistemde 1. 1. 2021 tarihinden itibaren yeni, CNG/ BIO E6 emisyon sınıfı bulunacaktır. Yeni emisyon sınıfını doğal gaz veya biyometanla çalışan (sadece veya kombinasyon halinde) ve aynı zamanda EURO VI emisyon standardını karşılayan araçları içerecektir. EURO VI emisyon standardını karşılayan araç kategorisi, yakıt türüne göre iki kategoriye ayrılacaktır.

Şu ana kadar elektronik ücretli geçiş sistemine EURO VI emisyon sınıfında kayıtlı olan ve aynı zamanda münhasıran veya kombinasyon halinde doğal gaz veya biyometan ile çalıştırılma koşulunu da karşılayan araçlar cngbio@czechtoll.cz e-posta adresine başvuru göndererek yeniden kayıt başvurusunda bulunmalıdır (Çek Cumhuriyeti'nde kayıtlı M2 ve M3 kategorilerindeki araçlar için, yeniden kayıt otomatik olarak yapılacaktır).

Ön ödeme rejimini kullanan operatörler, OBU birimi iade ederek (kaydın sonlandırılması) ve yeni bir OBU temin ederek (yeni kayıt) herhangi bir dağıtım ve iletişim noktasında kendilerini yeniden kayıt ettirebilirler.

Tahrik ünitesinin gelecekte yakıt olarak doğal gaza veya biyometana dönüştürüleceği EURO VI emisyon standardına uyan araçlar için (sadece veya kombinasyon halinde), ücretli, geçiş sisteminde yeniden kayıt yapılmalıdır. Bu, mevcut araç kaydını sonlandırmak ve yeni parametrelerle yeni bir araç kaydı oluşturmak anlamına gelir (bu değişiklik, Araç Tescil Sertifikasında verilen verilerle doğrulanmalıdır- büyük teknik sertifika). Bu prosedür hem ön ödemeli hem de sonradan ödemeli rejim için geçerlidir.

Yeni oluşturulan emisyon kategorisinin parametreleri aşağıdaki özelliklere sahip araçlar için geçerlidir:

 • EURO VI kategorisi emisyon standartlarını karşılar ve aynı zamanda
 • Araç Tescil Sertifikasının P.3 kutusunda aşağıdaki kısaltmalardan birine sahiptirler:
  • NG, CNG, LNG, D-CNG, BIO METAN, METAN, ERDGAS NG, METANO, NM+CNG, BA+CNG, NM+LNG, BA+LNG

Yeniden kayıt başvurusu şunları içermelidir:

 • yeni emisyon sınıfına dahil olmaya hak kazanan araçların tescil plakalarının listesi
 • E-mail ekinde ilgili araçların Araç Tescil Sertifikası Bölüm II (büyük teknik sertifika) 

Dinamik ağırlık değişimi

1 Ocak 2021'den itibaren, ücretli geçiş sisteminde ağırlık kategorisinde dinamik değişiklik yapılacaktır; bu, römorkların araca bağlanmasına ve römorkların sökülmesine bağlı olarak bir aracın ağırlık kategorisi sınıflandırmasının değiştiği anlamına gelir.

Bu nedenle, belirli bir aracın ücretli geçiş ücreti, yolculuk sırasındaki aracın / kombinasyonun mevcut ağırlığından türetilecektir.

Ağırlık kategorisinin dinamik değişikliği şunlara bağlı olarak uygulanacaktır:

 • Kayıtlı maksimum izin verilen araç ağırlığı (Araç Tescil Belgesinden F.2 parametreleri "İzin verilen maksimum araç ağırlığı"),
 • Kayıtlı temel aks sayısı (Araç Tescil Sertifikasından L parametresi) ve
 • Sürüş sırasındaki mevcut aks sayısı.

Dinamik ağırlık değişikliğinin spesifik uygulaması, aracın ağırlık kategorisine bağlı olacaktır:

 • (3,5 t;7,5 t) ağırlık kategorisinde kayıtlı araç, arkasına bir veya daha fazla aks bulunan bir römork bağla ise uygulanacak ücret değerlendirilirken, daha yüksek ağırlık kategorisi <7,5 t;12 t) ücreti uygulanacaktır.
 • <7,5 t;12 t) ağırlık kategorisinde kayıtlı araç, arkasına bir veya daha fazla aks bulunan bir römork bağla ise uygulanacak ücret değerlendirilirken, daha yüksek ağırlık kategorisi ≥12 t ücreti uygulanacaktır.

Yeni açılan ücretli yollar

 • Toplam uzunluğu 11,53 km olan D48 Rybí - Příbor Východ
 • Toplam uzunluğu 9,8 km olan D06 Nové Strašecí - Krušovice 

Ücretli geçiş indirimleri

Ücreti geçiş indirimleri için sınır değerlere ve ücretli geçiş indirimlerinin miktarı:

Elektronik ücretli geçiş sisteminde bir aracın yol kullanım ücretli, ücretli geçiş bedelinin kısmının toplam yüksekliği aşağıdaki değere ulaştıysa:

 • Geçiş ücretleri ≥ 65.000 Çek Kronu olanlara % 6 indirim sağlanacaktır,
 • Geçiş ücretleri ≥ 95.000 Çek Kronu olanlara % 9 indirim sağlanacaktır,
 • Geçiş ücretleri ≥ 170.000 Çek Kronu olanlara % 11 indirim sağlanacaktır,
 • Geçiş ücretleri ≥ 270.000 Çek Kronu olanlara % 13 indirim sağlanacaktır.

1. 1. 2021 tarihinden itibaren geçerli olan Genel Hüküm ve Koşullar

Yukarıdaki değişikliklerle bağlantılı olarak, Genel Hüküm ve Koşulların yeni bir sürümü 1. 1. 2021 tarihinde yürürlüğe girecek ve buradan ulaşılabilir.