Zmeny na spoplatnených komunikáciách od 1.10.2022 a 28.10.2022

20. 09. 2022 |
Novinky
|
Author
Myto cz

Od 1. a 28. októbra 2022 dôjde k rozšíreniu siete spoplatnených komunikácií o novo sprevádzkované úseky pozemných komunikácií I/3, I/38 a I/19.

Novo spoplatnené úseky od 1.10.2022 

  • komunikácia I/3 Olbramovice - obchvat v celkovej dĺžke 3,4 km 
  • komunikácia I/38 Cirkvice - obchvat v celkovej dĺžke 4,17 km

Novo spoplatnený úsek od 28.10.2022 

  • komunikácia I/19 Chýnov - obchvat v celkovej dĺžke 3,55 km