Doplatok chybne nastavených náprav v zákazníckej samoobsluhe a na kontaktných miestach

19. 02. 2024 |
Novinky
|
Author
Myto cz

Užívatelia mýtneho systému už nemusia pre doplatok chybne nastavených náprav zakladať podanie.

Po novom od 18.02.2024 môžu užívatelia vykonávať doplatok chybne nastavených náprav v zákazníckej samoobsluhe a na kontaktných miestach, a to ako v režime predplatenom, tak aj v režime následného platenia.

Zákaznícka samoobsluha

  • Doplatok je možné vykonať po prihlásení v zákazníckej samoobsluhe v sekcii „Predplatenie a doplatok mýta“ voľbou položky „Doplatok mýta“, potom užívateľ vyberie vozidlo, pre ktoré chce doplatok vykonať. Následne zvolí možnosť „C. Doplatok za jazdu s chybne nastaveným počtom náprav
  • Ďalej užívateľ zadá parametre potrebné pre zrealizovanie doplatku a pokračuje podľa pokynov aplikácie
  • Po uskutočnení doplatku dôjde k preceneniu zvolených transakcií, pri predplatenom kredite dôjde k strhnutiu kreditu a pri režime následného platenia je užívateľovi vystavený ťarchopis.

Kontaktné miesta

  • Doplatok je možné taktiež vykonať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste, viď zoznam kontaktných miest.